Начало Семинари Заявка Контакти
 

СиКон Груп Консулт ЕООД

Ви каният за участие в Учебен семинар

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

25-26 октомври 2012 г.
София, Парк Хотел Витоша
ул. "Росарио" № 1 (близо до Студентски град)

ЛЕКТОРИ:

Валентина Бакалова - адвокат от Софийската адвокатска колегия
Галина Солакова - съдия във Върховния административен съд

Учебна програма


25 октомври 2012 (четвъртък)
Лектор: Валентина Бакалова

9:00 - 9.30 Регистрация и откриване на семинара

9.30 - 17.30

Тема 1
Устройствен статут на недвижимите имоти в урбанизираните, горските, земеделските, защитените и нарушените територии по ЗУТ. Ограничения на собствеността, произтичащи от предвижданията на общите и подробните устройствени планове.
Тема 2
Защита на правото на собственост в производствата по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове.
Тема 3
Действие на подробния устройствен план. Изменения на заварените подробни устройствени планове след влизане в сила на нов общ устройствен план. Основания за изменение на действащ ПУП. Особености на административното производство.
Тема 4
Значение на статута на недвижимите имоти по ЗУТ при сключване на разпоредителни сделки. Заварени и търпими строежи. Функции на държавните и общинските органи по недопускане и отстраняване на незаконно строителство. Защита при незаконно строителство.

11.00 - 11.30 Кафе-пауза

13.00 - 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

15.30 - 16.00 Кафе-пауза


26 октомври 2012 (петък)
Лектор: Галина Солакова

9.30 - 13.00

Актуална съдебна практика на ВАС по изработване и прилагане на ПУП, изменения на ПУП.
Актуални въпроси по Закона за кадастъра и имотния регистър. Връзка между кадастъра и ПУП. Незаконно строителство.

11.00 - 11.30 Кафе-пауза


Цената за участие в семинара е 246 лева
Цената включва: лекции, работни материали, кафе паузи, удостоверение за участие в семинара и обяд на 25 октомври в ресторанта на хотела

Фирмата поема ангажимент да направи резервация за нощувка на следните цени, които се заплащат лични на рецепция на хотела:
Нощувка + закуска в двойна стая - 48 лева.
Нощувка + закуска в самостоятелна стая - 77 лева.
Цената включва: закуска, 9% ДДС, такса и застраховка. Може да ползвате басейн или фитнес.

Заявете Вашето участие на адрес:
София 1303, ул. Одрин 158, ап. 13
тел/факс: (02) 953 11 06
e-mail
sikongroup@abv.bg

СиКон Груп Консулт ЕООД

Плащането може да се извърши в брой на посочения адрес; чрез наши представители или чрез банков превод до:

Райфайзен банк
IBAN: BG18 RZBB 9155 1068 0226 13
BIC: RZBBBGSF
СиКон Груп ООД

Краен срок за записване за участие до изчерпване на местата.
При непредвидени обстоятелства, могат да бъдат направени промени в програмата.