Начало Семинари Заявка Контакти
 

СиКон Груп Консулт ЕООД

имат удоволствието да поканят ръководители и служители в звената по Управление на Човешките ресурси, Бюджет и Финанси, Главни секретари, Секретари на общини, държавни служители на ГОДИШЕН СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ:

ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА 2013-2015 г.

1 - 2 ноември 2012г.
София, ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША ****
ул. "Росарио" № 1 (близо до Студентски град)

ЛЕКТОРИ:

Проф. Д-р Любомир Стефанов

Университет за национално и световно стопанство - София, катедра "Човешки ресурси и социална защита", управител на "София консултинг" ООД

Даниела Лазарова

Директор на Дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на правосъдието

Учебна програма


1 ноември 2012(четвъртък)

9.00 - 9.30 Регистрация на участниците и откриване на семинара

9.30 - 11.00

Лектори: проф. д-р Любомир Стефанов, Даниела Лазарова
Представяне на целите и организацията на работата по време на семинара
Проблеми, свързани с организационното структуриране на администрациите – презентация, обсъждане на казуси и дискусия

11.00 - 11.30 Кафе-пауза

11.30 - 13.00

Лектор: Даниела Лазарова
Проблеми, свързани с Класификатора на длъжностите в държавната администрация и наредбата за неговото прилагане – презентация, обсъждане на казуси и дискусия.

13.00 - 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 - 15.30

Лектор: проф. д-р Любомир Стефанов
Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация – презентация, обсъждане на казуси и дискусия.

15.30 - 16.00 Кафе-пауза

16.00 - 17.30

Лектор: проф. д-р Любомир Стефанов
Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация и предстоящи дейности във връзка с бюджетната процедура 2013-2015 г. – презентация, обсъждане на казуси и дискусия.


2 ноември 2012(петък)

9.30 - 11.00

Лектор: Даниела Лазарова
Проблеми, свързани с прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и подзаконови актове за конкурсите, служебното положение, длъжностните характеристики и документите за заемане на държавна служба – презентация и дискусия.

11.00 - 11.30 Кафе-пауза

11.30 - 13.00

Лектори: проф. д-р Любомир Стефанов, Даниела Лазарова
Заключителна дискусия.


• такса за първия участник от една организация: 258 лева с включен ДДС
• такса за втори и всеки следващ участник от една организация: 243 лева с включен ДДС.
Цената включва: лекции, работни материали, кафе паузи, удостоверение за участие в семинара и обяд на 1 ноември 2012 в ресторанта на хотела

Фирмата поема ангажимент да направи резервация за нощувка на следните цени, които лично се заплащат на хотела:
Нощувка + закуска в двойна стая - на човек - 48 лева.
Нощувка + закуска в самостоятелна стая - 77 лева.
Цената включва: закуска, 9% ДДС, такса и застраховка. Може да ползвате басейн или фитнес.

Заявете Вашето участие на адрес:
София 1303, ул. Одрин 158, ап. 13
тел/факс: (02) 953 11 06
e-mail
sikongroup@abv.bg

СиКон Груп Консулт ЕООД

Плащането може да се извърши в брой на посочения адрес; чрез наши представители или чрез банков превод до:

ОББ, клон "Руски паметник"
IBAN: BG07 UBBS 8002 1046397914
BIC: UBBS BGSF
СиКон Груп Консулт ЕООД

Краен срок за записване за участие до изчерпване на местата.
При непредвидени обстоятелства, могат да бъдат направени промени в програмата.